თანამედროვე საპროექტო გადაწყვეტები

2020 წლიდან

მშენებლობა & მენეჯმენტი
ტექნიკური ზედამხედველობა
პროექტირება (კონსტრუქცია, არქიტექტურა, საინჟინრო ქსელები)
ხარჯთაღრიცხვა
ექსპერტიზა
  • იყავი გამარჯვებული

    დაგვიკვეთე საპროექტო მომსახურება

  • მისამართი

    68, მერაბ კოსტავას ქუჩა, სტუ I კორპუსი

"საპროექტო მომსახურება არ უნდა იყოს ხანგრძლივი, ძვირი და უხარისხო"

დაფუძნდა 2020 წელს

სამშენებლო-საპროექტო კომპანია ნეოპოლისი

კომპანია "ნეოპოლისი", ადგილობრივ ბაზარზე არსებული გამოწვევების საპასუხოდ 2020 წელს დაარსდა.

კომპანიის საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს საინჟინრო-სამშენებლო და საპროექტო მომსახურების მიწოდება, რაც მოიცავს როგორც წინასამშენებლო პერიოდში შესასრულებელ სამუშაოებს (როგორიცაა ტოპოგადაღება, დაკვალვა, ნაკვეთის გეოლოგიური კვლევა, არქიტექტურულ-კონსტრუქციული და საინჟინრო ქსელების პროექტების შედგენა), ასევე უშუალოდ მონოლითური რკ/ბეტონის და სხვა სახის სამშენებლო საქმიანობის წარმოებას, ზედამხედველობას და ექსპერტიზას

80474792_3187149667968278_2185272088825167872_n
დამფუძნებელი: ორმაგი მაგისტრი, სამშენებლო ფაკულტეტის დოქტორანტი, ალექსანდრე ახვლედიანი

ბლოგი

რესურსული ხარჯთაღრიცხვის შედგენა

სამშენებლო ხარჯთაღრიცხვები

კონსტრუქციული გაანგარიშება პროგრამა Scia Engineer-ის მეშვეობით - რას აკეთებენ კონსტრუქტორები

როგორ ხდება კონსტრუქციის ანგარიში

დინამიკური გაანგარიშება პროგრამა Wolfram Mathematica-ში

დინამიკური გაანგარიშება პროგრამა Wolfram Mathematica-ში

მასალათა გამძლეობის საფუძვლები

მასალათა მექანიკის საფუძვლები - "სადაც ვიწროა იქ გაწყდეს"

რატომ ჩვენ?

icon-6

მშენებლობის წინასწარი დაგეგმვა

ჩვენ გთავაზობთ ტოპოგრაფიული და გეოლოგიური სამუშაოების წარმოებას, რაც აუცილებელი წინაპირობაა გენ. გეგმარების და ფუნდამენტის კონსტრუქციის ტიპის შერჩევაში. ტოპოგრაფიული გადაღება, შესაძლებელს ხდის გრუნტის სამუშაოების რაოდენობის განსაზღვრას, ასევე ვერტიკალურ გეგმარებას.

icon-4

შიდა გეგმარება

შიდა გეგმარების მომსახურება მოიცავს როგორც სხვადასხვა ფუნქციური დანიშნულების ოთახების ოპტიმალურ და კომფორტულ გადანაწილებას, ასევე საინჟინრო ქსელების განთავსების ადგილების დაგეგმვას. უაზროდ განთავსებული შახტები, აირმომარაგების და წყალ-კანალიზაციის მილები წარსულს ჩაბარდება.

icon-1

ხარჯთაღრიცხვის შედგენა

მშენებლობის დაწყებამდე აუცილებელია იმის ცოდნა, თუ რა დაჯდება მშენებლობა. კვადრატული $200? კვადრატული $300? ჩვენ არ ვმკითხაობთ. რესურსული, არარესურსული, ცამეტ, თერთმეტ, ცხრა და ექვს გრაფიანი ხარჯთაღრიცხვების შედგენა ჩვენი ცხოვრების ყოველდღიური ნაწილია. ანდე საქმე პროფესიონალებს.

icon-5

რემონტი

არ გაქვთ დრო რემონტისთვის? ჩვენ კომპანიაში დასაქმებული პროექტის მენეჯერები და სამუშაოთა მწარმოებლები, მზად არიან უხელმძღვანელონ თქვენი ობიექტის სრულ რემონტს.

 

icon-3

პროექტირება & მშენებლობა

ნებისმიერი სირთულის პროექტის განხორციელება ჩვენთვის გამოწვევაა. გამოწვევები კი ძალიან გვიყვარს. საპროექტო სამუშაოებს და შემდგომში სამშენებლო სამუშოებს, ჩვენი გუნდი უმაღლეს ხარისხში შეგისრულებთ.

icon-2

უფასო კონსულტაცია

გაქვთ შეკითხვა? ჩვენთან პრიორიტეტი ადამიანური ურთიერთობებია. გვკითხეთ რაც გაინტერესებთ, ჩვენი ექსპერტები მზად არიან დაგაკვალიანონ.